Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

puremarket.hu hatályos ettől a naptól: 2023.03.01.

Preambulum

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

1. A magyar jog kikötése

1.1. A www.puremarket.hu weboldal Magyarországon található szerverről üzemel, a honlap a szolgáltatást Magyarországról nyújtja.

Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

1.2. A szerződés nyelve, a szerződés hatálya

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

2 Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

2.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban szerződési feltételek) a honlapon elérhető webáruház szolgáltatásaira vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a PureMarket Kft.– a továbbiakban Üzemeltető –, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, külföldiek magyarországi képviselete – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

2.2. A szerződési feltételek az Üzemeltető által a honlapon – a továbbiakban honlap – történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan

időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

2.3. Üzemeltető bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a honlapon. A módosítás előtt regisztráló felhasználókra vagy regisztráció nélküli vásárlókra a módosításig teljesített szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs. Ugyanakkor az ilyen felhasználókra vonatkozóan a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed. A módosításkor folyamatban lévő szolgáltatásokat a szolgáltatás megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni. A módosítást követően regisztráló felhasználókra a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

 

3. Üzemeltető

3.1. Az Üzemeltető meghatározása:

PureMarket Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: PureMarket Kft.

Cégjegyzékszám:03 09 137033

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Alapítás dátuma:2023.01.02.
FELIR azonosító: AB2591334

Adószám: 32186262-2-03
EU Adószám: HU32186262.

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.03-09-137033

Webhely: Puremarket | Eredeti Kék Lukács Kenőcsök

TELEFON:

Szabicsné Kapás Ágnes, vevőszolgálati vezető: +36 30 415-8420

Szabics Zoltán, értékesítési vezető: +36 30 628-8682

Bankszámlaszám (HU): 50460100-10019456-00000000

MBH Bank Nyrt.

IBAN: TAKBHUHB

SWIFT kód (HU): HU94504601001001945600000000

Székhely: Kecskemét, Benedek Elek utca 22/A.  

 

3.2. Üzemeltető elérhetőségei:

3.2.1 Fizetési / megrendeléssel kapcsolatos információk: 

TELEFON:

Szabicsné Kapás Ágnes, vevőszolgálati vezető: +36 30 415-8420

Szabics Zoltán, értékesítési vezető: +36 30 628-8682

Csomagok visszaküldésére megadott cím:
iLogistic Logisztikai Kft. | Puremarket.hu
2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2. 154. rámpa

 

3.2.2 GLS csomag információ: A fuvarozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. által a csomag elindulásánál az Ön email címére küldött üzenetben van megadva az Ön csomagjának egyedi követő linkje

 

3.2.3 Egyéb elérhetőségek

E-mail cím: info@puremarket.hu

TELEFON:

Szabicsné Kapás Ágnes, vevőszolgálati vezető: +36 30 415-8420

Szabics Zoltán, értékesítési vezető: +36 30 628-8682

Internet cím: www.puremarket.hu

Facebook: https://www.facebook.com/puremarket.hu

Facebook Messenger: puremarket.hu

Instagram: puremarket_hu

 

 

3.3 Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: unas.hu

 

4. Ügyfélszolgálat

4.1. Üzemeltető a 3.2-s pontban rögzített esetek esetében és elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, az alábbi időintervallumokban:

Munkanapokon: 9.00 órától 16.00 óráig

Szombat - vasárnap: szünetel az ügyfélszolgálat

Fizetési / megrendeléssel kapcsolatos információk:
Munkanapokon: 9.00 órától 16.00 óráig

 

5. Felhasználó

5.1. A www.puremarket.hu oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és szabályzatok tartalmát elfogadó személy, aki igénybe veszi a honlap szolgáltatásait, illetve a honlapon található termékek tekintetében megrendelőként, azok adásvételére irányuló szerződést köt. Szintén szerződés szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül használja a honlapot, illetve e szabályzat szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez az Üzemeltető ügyfélszolgálatával.

 

6. Üzemeltető szolgáltatása, felhasználási feltételek, Üzemeltetőkötelezettségei

6.1. Üzemeltető szolgáltatása: a www.puremarket.hu honlapon a webáruház üzemeltetése.

6.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a honlapon található tájékoztatókban, szabályzatokban írt szabályok.

6.3. Üzemeltető kötelezettsége a honlapon körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (13,14,15. pontokban írt, az Üzemeltető felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és az Üzemeltetőnek a honlap befejezésére vonatkozó jogai.)

6.4. Üzemeltető kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 16. pontot.)

6.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Üzemeltető köteles a megrendelt termékeket az érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni. (Bővebben lásd a 11. pontot.)

 

7. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

7.1. Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatással Üzemeltető felé. Felhasználó az általa megrendelt termékek honlapon feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési mód szerint köteles

megfizetni.

7.2. Felhasználó kötelezettsége a szerződési feltételek és a hivatkozott egyéb szabályok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Üzemeltető elállhat a szerződés teljesítésétől és a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja

 

8. Szerződés létrejötte, megszűnése és megszüntetése

8.1. A honlap felhasználására irányuló szerződés (regisztráció nélküli és regisztrált felhasználók). A vásárlás nem regisztrációhoz kötött, regisztráció nélkül is lehet vásárolni.

8.1.1. A regisztráció nélküli vásárlók a vásárlás folyamatában adataik megadása után minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban és szabályzatokban írt szabályokat. Ezen felül a honlap felhasználására irányuló szerződés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a honlap regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek, szabályzatok és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé. Üzemeltető a regisztráció elfogadásával és bármilyen módon történő egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – határozatlan időre – létrejön a szerződés.

8.1.2. A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Üzemeltető azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megsérti (14. pont; kizárás szabályai). Ilyen esetben Üzemeltető az érintett Felhasználó regisztrációját törli. Ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Üzemeltető a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem adta át a szállítást végzőnek a terméket – visszatéríti a vételárat, valamint a kézbesítéssel kapcsolatos költségekre fizetett összeget. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát Üzemeltető nem köteles elfogadni, az nem kötelezi Üzemeltetőt teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Üzemeltető az itt írt esetben az ajánlatot, nem jön létre a szerződés.

8.1.3. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyan ezt vonja maga után Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől.

8.1.4. Üzemeltető a szerződést bármikor megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével.

8.1.5. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

8.1.6. Üzemeltető a honlapon regisztráció nélkül böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére. A regisztráció nélküli vásárlók a vásárlás folyamatában adataik megadása után minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban és szabályzatokban írt szabályokat.

 

8.2. A termék megrendelésére irányuló szerződés.

8.2.1. A termék megrendelésére irányuló szerződés az adott termékre vagy termékekre vonatkozó megrendelés Üzemeltető részére Felhasználó által történő elküldésével (ajánlattétel vásárlásra), majd az ajánlat Üzemeltető általi elfogadásával – melyről üzemeltető egyértelmű visszajelzést küld Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a honlapon található termék(ek) kiválasztását és „kosárba helyezését” követően a honlap „Pénztár” feliratú gombjának megnyomásával a megrendelés elküldése előtt a honlapon üzemelő informatikai rendszer egy kérdés feltevő panelra irányítja a felhasználót, mégpedig, hogy „Visszatérő vásárló” vagy „Új vásárló”. Ha új vásárló, akkor dönthet a regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás mellett is.

Regisztráció nélkül vásárlás: a kapcsolattartói és a szállítási adatok megadása során elfogadják jelen általános szerződési és felhasználói feltételeket valamint a honlapon található egyéb szabályzatok és tájékoztatók tartalmát.

Regisztráció vagy bejelentkezés (ha a fentiek előtt még nem történt meg).

Ezt követően tudják folytatni a megrendelés elküldését. Üzemeltető a megrendelés befogadásával és bármilyen módon történő világos és egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szerződés a megrendelés összegzése című oldallal kezdődő vásárlási folyamat végrehajtásával; a szállítási és fizetési mód kiválasztásával, majd a „Megrendel” feliratú gomb megnyomásával (megrendelés elküldése) tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé.

8.2.2. Felhasználó a regisztrációjának érvényes megrendelését követő törlésével a megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a megrendeléstől való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől. Ezen esetekben a honlap felhasználására irányuló szerződés megszűnését követően az adott, érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

8.2.3. Üzemeltető a honlap üzemeltetésének befejezése esetén ugyanígy köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött szerződéseket.

8.2.4. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

 

9.1 Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

9.1. Felhasználó az adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt.  Az Üzemeltető a regisztráció visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

9.2. A Regisztrált felhasználónak nem kell minden vásárlás előtt megadnia az felhasználói- és szállítási adatait. Bejelentkezést követően jogosulttá válik a webáruházban történő vásárlásra, elektronikus megrendelés leadásával.

9.3. Felhasználó a regisztráció törlését bármikor kérheti. Ez irányú szándékát e-mail üzenet formájában jelezheti Üzemeltető felé, info@puremarket.hu e-mail címen. A kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével. Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

9.4. Felhasználó a honlap használata során nem jogosult az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszerbe más módon, illetve technikailag beavatkozni.

 

10. Megrendelés

10.1. A megrendelt termékek lényeges jellemzőit, a felhasználására, fogyasztására és összetételére vonatkozó információkat a PureMarket.hu által forgalmazott termékek tekintetében jelen honlapon a termék adatlapjáról lehet részletesen megismerni. A megrendelés előtt, ha az áruval kapcsolatban további kérdés merülne fel, Üzemeltető ügyfélszolgálata készséggel áll a Felhasználó rendelkezésére.

Az Üzemeltető által forgalmazott termékek minőség megőrzési idejére vonatkozó információk a termék csomagolásán vannak feltüntetve.

10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, amely 0%. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és az utánvét költségét, melyet a Felhasználó visel.

10.3. Üzemeltető a megrendelt és raktáron lévő terméket a megrendelés visszaigazolását követő 2-3 munkanapon belül indítja útba, csomagküldő szolgálat igénybevételével a megrendelést küldő Felhasználóhoz.

Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, Üzemeltető kapcsolatba lép a megrendelővel, és egyezteti a szállítás lehetséges legkorábbi időpontját.

10.4. A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

10.5. A megrendelést Üzemeltető a Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

10.6. Felhasználó az regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.7. Üzemeltető a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor Üzemeltető ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

10.8. A rendelt termékek személyes átvételére az Üzemeltető lehetőséget nem biztosít.

10.9. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10.00 órától 15.00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik, az a beérkezést követő munkanapon 10.00 és 15.00 óra között kerül feldolgozásra.

10.10. Vásárlás és megrendelés menete:

A vásárlás nem kötött regisztrációhoz.

10.10.1  A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

10.10.2 A megfelelő termék kiválasztását követőn. A termék(ek) kosárba helyezése („Kosárba” gomb) . A „Kosárba” gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

10.10.3 A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

10.10.4 „Visszatérő vásárló” vagy „Új vásárló” panel

Felhasználó a honlapon található termék(ek) kiválasztását és „kosárba helyezését” követően a honlap „Pénztár” feliratú gombjának megnyomásával a megrendelés elküldése előtt a honlapon üzemelő informatikai rendszer egy kérdés feltevő panelra irányítja a felhasználót, mégpedig, hogy „Visszatérő vásárló” vagy „Új vásárló”. Ha új vásárló, akkor dönthet a regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás mellett is.

Regisztráció nélkül vásárlás: a kapcsolattartói és a szállítási adatok megadása során elfogadják jelen általános szerződési és felhasználói feltételeket, valamint a honlapon található egyéb szabályzatok és tájékoztatók tartalmát.

A „Kapcsolattartói adatok” szövegdobozban e-mail címét, Telefonszámot kell megadni.

a „Szállítási adatok” szövegdobozban teljes nevét, címét tudja megadni. A ”Számlázási  információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Szállítási adatok” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő adatokkal kéri a számlát, kérjük távolítsa el a pipát.

Regisztráció vagy bejelentkezés (ha a fentiek előtt még nem történt meg).

Ezt követően tudják folytatni a megrendelést, a „Tovább” gombra nyomva.

10.10.5 Szállítás és Fizetés adatok megadása

A „Szállítási Mód” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméke(ke)t, milyen szállítási módon kéri. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

A „Fizetési Mód” dobozban kell bejelölnie, hogy a kosár ellenértékét, milyen fizetési eszközzel teljesíti.

Az egyéb megrendelési adatoknál adhatja meg a kupon kódot.

A „Megrendelés Összegzés” jobb oldali panelben láthatja (fölüről-lefelé) a kosár bruttó ára, alatta a szállítási költség bruttó ára, majd legvégül a végösszeg bruttó ára.

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a jobb oldali panelen található „Tovább” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Vissza” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához

10.10.6 A rendelés áttekintése

. A „Tovább” gombra kattintás esetén Ön az „Adatok ellenőrzése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

10.10.7 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

10.10.8 Bankkártyás fizetés BARIONnal mód választás esetén

Ha a fizetési módoknál a Bankkártyás fizetés BARIONnal fizetést választotta, akkor a „Megrendelés elküldése” után a fizetés gombbal érheti el a Barion rendszerét.

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Az Üzemeltető a megrendelés feldolgozását a sikeres bankkártya tranzakciót követően kezdi el.
Ha Ön bármilyen oknál fogva nem tudta teljesíteni a bankkártyás fizetést, akkor kérem jelezze az Üzemeltető ügyfélszolgálatára, ekkor kérheti a fizetési mód megváltoztatását is.

 

11. Szállítási és fizetési feltételek

11.1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Üzemeltető a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a honlapon feltüntetett szállítási díj ellenében.

11.2. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt áru(ka)t indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Üzemeltető jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó – kivételesen, egyedi egyeztetés alapján – előre utalta a megrendelt termék(ek) vételárát, azt Üzemeltető – a tranzakció költségének levonását követően – az utaló számlájára visszautalja. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben nem kerül visszautalásra.

11.3. A webáruházban megrendelt termékeket Üzemeltető a Felhasználó részére e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyen teljesíti, mely a Felhasználó által megadott szállítási cím. A visszaigazolásban szereplő esetleges eltérés észlelése esetén azt az Üzembentartó ügyfélszolgálatán kell jelezni.

11.4. Amennyiben a Felhasználó bármi sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, a szállítást végző a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a szállítást végzőt terheli a felelősség.

11.5. Felhasználó számára Üzemeltető nem biztosítja a mérlegelés alapján történő egyedi áruvisszavétel lehetőségét, szerződésszerű teljesítés esetén. Ez természetesen nem vonatkozik az elállási jog és a szavatossági jogok gyakorlásának eseteire.

11.6 A webáruházban a minimális rendelési érték 5.000 Ft.

 

11.6. Felhasználó teljesítése, szállítási határidő

11.6.1. Fizetési módok

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés BARIONnal mód választás esetén

Ha a fizetési módoknál a Bankkártyás fizetés BARIONnal fizetést választotta, akkor a „Megrendelés elküldése” után a fizetés gombbal érheti el a Barion rendszerét.

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Az Üzemeltető a megrendelés feldolgozását a sikeres bankkártya tranzakciót követően kezdi el.
Ha Ön bármilyen oknál fogva nem tudta teljesíteni a bankkártyás fizetést, akkor kérem jelezze az Üzemeltető ügyfélszolgálatára, ekkor kérheti a fizetési mód megváltoztatását is.

Bankiutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Sikeres fizetést követően megkezdjük a rendelés feldolgozását, amelyről e-mailben tájékoztatunk.

Utánvét (fizetés a futárnak)

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Ennél a fizetési módnál Önnek kell az utánvét kezelési díját is fizetni.

Felhasználó a megrendelt termékek vételárát utánvétnél a kézbesítéskor készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti a futárnak.

 

11.6.2. Raktáron lévő termék megrendelése és a vételárának utánvétellel történő kiegyenlítése esetén, a termék a megrendelés befogadásának Üzemeltető általi visszajelzését követő 2-3 munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak.

11.6.3. Azon termékek esetében, amelyek nincsenek készleten és az Üzemeltető nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, emailben felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

 

11.6.4. A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.

A megrendelt termékeket 2-3 munkanapon belül eljuttatjuk Önhöz a futárszolgálat segítségével.

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.

A GLS magas szintű csomagszállítást kínál. Az egyik legnagyobb futárszolgálat az európai piacon, mindez megbízható átfutási idővel és csomagkezeléssel, felhasználóbarát, modern IT-támogatással és rugalmas, egyéni megoldásokkal. Folyamatosan tájékoztatjuk a vásárlás és a szállítás folyamatáról.

A fuvarozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a feladástól számított 2-3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó

részére. A kézbesítéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.. „Általános üzleti feltételek” című

dokumentuma tartalmazza (lásd: https://gls-group.com/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek)

 

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 

11.6.5. Belföldi szállítási díj

A szállítás díja bruttó 1690Ft, a futárnak fizethet készpénzzel illetve bankkártyával.

Ha utánvétet választ fizetési módnál, akkor az utánvét díja bruttó 380 Ft.

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS LAKOSSÁG SZÁMÁRA
(16.990 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN)

16.990 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszállítás lakosság számára.

Minimális rendelési érték 5.000 Ft

Megrendelés végösszeg

Szállítási költség

Egyéb díjak

0 Ft

17 989 Ft

bruttó 1 690 Ft

utánvét esetén + bruttó 380 Ft

17 990 Ft

-

Ingyenes!

0

GLS CSOMAGPONTOK

Magyarországon többszáz GLS CsomagPont üzemel. A csomagfeladó helyek különböző profilú üzletekben találhatók. A GLS CsomagPontok többségében 10.00 és 20.00 óra között vannak nyitva, de sok közülük már korábban is az ügyfelek rendelkezésére áll. Cégek vagy magánszemélyek - a GLS CsomagPontokon keresztül mindenki feladhatja és átveheti csomagját.
A raktáron lévő termékek esetében a szállítási idő: 2-3 munkanap
* -al (a csillaggal) jelölt termékek jelenleg nincsenek a megrendelni kívánt mennyiségben raktáron, így szállításuk hosszabb időt vehet igénybe: akár 7-8 napos szállítási idő is előfordulhat.

Megrendelés végösszeg

Szállítási költség

Egyéb díjak

0 Ft

17 989 Ft

bruttó 1 690 Ft

utánvét esetén + bruttó 380 Ft

17 990 Ft

-

Ingyenes!

0

FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁK (AUTOMATÁRA TÖRTÉNŐ CSOMAGKÜLDÉS)

A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes és környezettudatos csomagátvételi és -küldési mód. Ha megrendelésed bármely FOXPOST csomagautomata egyikébe kéred, nem kell egész nap a futárra várnod. Az országos, folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózat automatái könnyen hozzáférhetőek az ország számos pontján, hol beltérben, hol kültéren, és reggeltől estig elérhetőek. Miután átadtuk a FOXPOST-nak a csomagot, ők 1 munkanap alatt kiszállítják az automatába, majd sms-ben küldenek egy értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig átveheted. Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tudsz fizetni. Csomagodat 14 napon belül a webshop kondíciói szerint visszaküldheted. Ezt bármelyik FOXPOST automatánál egyszerűen megteheted az egyedi csomagátvételi kód újbóli megadásával.

Az automaták listáját és további információt itt találsz.

Megrendelés végösszeg

Szállítási költség

Egyéb díjak

0 Ft

17 989 Ft

bruttó 1 490 Ft

utánvét esetén + bruttó 380 Ft

17 990 Ft

-

Ingyenes!

0

 

11.6.6.  Értékesítés KÜLFÖLDRE

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló szerinti nyelven kommunikálni.

 

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló állama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli  követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

 

A raktáron lévő termékek esetében a szállítási idő: 4-5 munkanap
* -al (a csillaggal) jelölt termékek jelenleg nincsenek a megrendelni kívánt mennyiségben raktáron, így szállításuk hosszabb időt vehet igénybe: akár 8-9 napos szállítási idő is előfordulhat.

 

KÜLFÖLDRE SZÁLLÍTÁS DÍJA

Bankszámlaszám (EUR): 50460100-10020542-00000000

MBH Bank Nyrt.

IBAN: TAKBHUHB

SWIFT kód: HU57504601001002054200000000

 

Feltétel: a megrendelés előre kifizetése

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT NÉMETORSZÁGBA

Szállítási költség: 3 990 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT AUSZTRIÁBA

Szállítási költség: 3 990 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT HORVÁTORSZÁGBA

Szállítási költség: 3 990 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT OLASZORSZÁGBA

Szállítási költség: 4 490 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT ROMÁNIÁBA

Szállítási költség: 3 490 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT SVÁJCBA

Szállítási költség: 4 490 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT SZLOVÁKIÁBA

Szállítási költség: 3 490 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT SZLOVÉNIÁBA

Szállítási költség: 3 490 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT UKRAJNÁBA

Szállítási költség: 4 990 Ft

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT Írországba

Szállítási költség: 4 490 Ft

 

 

11.7. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

 

12. Hibás teljesítés, Szavatosség, Jótállás

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Üzemeltető hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Üzemeltető, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

12.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás az Üzemeltetőt terheli.

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

12.2.2. Nem a Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

12.2.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.2.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

12.2.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

12.2.6. A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

12.2.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.2.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 12.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve az Üzemeltető kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve az Üzemeltetőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.4. Jótállás

12.4.1. Kötelező jótállás

12.4.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet és az azt módosító 270/2020. ( VI. 12.) – Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

12.4.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

12.4.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a miniszteri rendeletben felsorolt fogyasztási cikkek, melyekre a jogszabály a termék eladási árától függően két vagy három éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

12.4.1.4. Jótállás esetén a Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

12.4.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.4.1.6. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen a vállalkozással szemben. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

12.4.2 Önkéntes jótállás

12.4.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

12.4.2.2. Szolgáltató a fogyasztók részére értékesített termékek esetén alkalmazza a 373/2021. (VI.30) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. Amennyiben az adott termék tekintetében a gyártó meghatározott idejű tartósságot vállal (2 évtől X év, felső határa nincs), a tartósságra vonatkozóan ez alatt az idő alatt a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint. A tartósság egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett.

12.4.2.3. Ha az adott termék korábban reklámozásra került és abban a gyártó kedvezőbb jótállási feltételeket vállalt, a tartósságra vonatkozó jótállást is annak megfelelően kell teljesítenie. A Szolgáltatónak a tartósságra vonatkozó gyártói vállalást is figyelembe kell vennie, illetve alkalmaznia kell.

12.4.2.4. Ennek megfelelően a tartóssággal érintett termékek tekintetében a gyártónak a tartósságra vonatkozó fenti Kormányrendeletben meghatározott rendelkezé.seknek megfelelően gyártói nyilatkozatban kell vállalnia a tartósságra vonatkozó feltételeket, és arról a fogyasztót a termék átadásának időpontjától kezdődően a honlapján tájékoztatni kell, melyről a Szolgáltatónak meggyőződési kötelezettsége van, illetve ennek hiánya esetén jelzéssel élhet a gyártó felé.

12.4.2.5. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti, a jótállásra kötelezett nevét és címét a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást, azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és a jótállás feltételeit. A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. E rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi illetve vizsgálja, megsértésük esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el (fogyasztóvédelmi hatóság) az ott meghatározott szabályok szerint.

 

12.5. Elállási/Felmondási jog

12.5.1. A felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

12.5.2. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül. A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a felhasználó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

12.5.3. Az elállási/felmondási határidő:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 5. e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 12.5.4. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Üzemeltető ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére (4. pont). Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12.6. Az elállás/felmondás joghatásai.

12.6.1. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,(kivéve a többletköltségeket). A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott  fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12.6.4. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Üzemeltető számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.  Hasonlóképpen Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

12.7. Elállási jog gyakorlásának korlátai (speciális tájékoztatás a Puremarket.hu által forgalmazott termékekre vonatkozóan)

12.7.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 1. a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 2. b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Fontos! A Kék-Lukács termékek egészségvédelmi és higiéniai terméknek minősül. Amennyiben a csomagolás felbontásra került, vagy a kipróbálás jelei látszódnak a terméken, úgy a 14 napos elállási jog érvényét veszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján.

12.7.2. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Üzemeltető az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

 

13. Felelősség kizárása

13.1. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlap rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Üzemeltető nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Üzemeltető kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

13.2. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

13.3. Üzemeltető nem vonható felelősségre a 14. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

13.4. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető a nem általa gyártott termékek esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

13.5. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

14. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

14.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszer működését.

14.2. Különösen kizárhatja Üzemeltető azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Üzemeltető szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

14.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlő Felhasználót Üzemeltető szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, üzemeltető megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok (pl. szállítási cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Üzemeltető jogosult a regisztráció törlésére és a szerződést megelőző állapot visszaállítására.

14.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

15. A honlap üzemeltetésének befejezése vagy felfüggesztése

15.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlap üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Üzemeltető különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

16. Szerződési feltételek módosítása

16.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes, és az ezután leadott megrendelésekre nézve hatályos. A korábban leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni. A honlap – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a honlapon közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

 

17. Irányadó jog, jogviták

17.1. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

17.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

17.3. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

17.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

 

18. Szervező feletti felügyelet

18.1. Panasz

18.1.1. Felhasználó az Üzemeltető szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy az általa igénybe vett közvetítők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a megadott elektronikus elérhetőségen info@puremarket.hu email címen fordulhat Üzemeltetőhöz. Üzemeltető a panaszt legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

18.1.2. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Üzemeltető (tagjának, alkalmazottjának) vagy az általa igénybe vett közvetítők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a

Bács-KiskunVármegyeiKormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Telefon: +36 76 795-710

E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

19.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun VármegyeiKormányhivatal alábbi szerveihez

fordulhat:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 34.

Postacím: 6000 Kecskemét, Halasi út 34

Telefon: +36 76 896 341

E-mail: bacs-elelmiszer@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Bajai Járási Hivatala

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím: 6500 Baja, Deák F. u. 11-13.

Telefon: +36 79 795 070

E-mail: baja-aeu@bacs.gov.hu

19.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségére, a Szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó panaszával kapcsolatban a Bács-

KiskunVármegyeiBékéltető Testület díjmentes eljárását is kérheti:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +36 76 501 525, +36 76 501 500,

Fax: +36 76 501 538

E-mail: bknakik@mail.datanet.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

 

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

 

19.2. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

19.2.1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1 391 1400  

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

19. E-számla

Vállalkozásunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 

20. Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF 10.4 pontja alapján jár el.

 

21. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

22. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap, vagy annak bármely része módosítható. A honlapról  és  annak  adatbázisából  bármilyen  anyagot  átvenni  a  jogtulajdonos  írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: PureMarket.hu üzemeltetője.

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

PUREMARKET.HU

 

1. BEVEZETÉS

 

A PureMarket Kft.. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév : PureMarket Kft.
 • Alapítás dátuma:2023.01.02.
 • Cégjegyzékszám:03 09 137033
 • Adószám:32186262-2-03
 • EU Adószám: HU32186262.
 • Webhely: Puremarket | Mentes Webáruház

 

Jelen webhely: PureMarket.hu internetcímen elérhető webhely.

Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

 

Az  Adatkezelő  a  rendelkezésére  bocsátott  személyes  adatokat  minden  esetben  a  hatályos  magyar  és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

Az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek hatálya

E adatvédelmi és adatkezelési irányelvek visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a vállalkozás alkalmazottaira.

 

Dátum: 2023.03.01.

....................................................

      S Z A B l C S    E N l K Ő

 

1. Az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek célja

Az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső adatvédelmi és adatkezelési irányelveinek előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

A jelen adatvédelmi és adatkezelési irányelvek a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
  • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.)
  • 2000. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.)
  • 2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.)
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (továbbiakban: Fttv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grtv.)
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
  • 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
  • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Az Adatkezelő vállalja a Jelen adatvédelmi és adatkezelési irányelvek egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi és adatkezelési irányelveket megváltoztassa, ez esetben a módosított adatvédelmi és adatkezelési irányelveket nyilvánosan közzéteszi.

 

 

2.  ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Adatvédelmi és adatkezelési irányelvekben az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban:   érintett)   kapcsolatba   hozható   adat,   az   adatból   levonható,   az   érintettre   vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további  felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

3.  ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A szervezet a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

 

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a  kezelendő  adatok  meghatározását,  az  adatkezelés  időtartamát,  a  felhasználás  célját,  az  adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

A szervezet személyes adatok kezelését oly módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

 

4.  AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul, ezenfelül valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van rá szükség. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

 

5.  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1 Hírlevélre feliratkozást követően, hírlevél küldés tevékenység során,

Az adatkezelés célja: 

Gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről. Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

A kezelt adatok köre: A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak körekizárólag az adatkezelő jogosult az adatok megtekintésére.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő az adatkezelés céljából adatfeldolgozó szolgáltatást igénybe vesz.

Adattovábbítás: az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja

 

5.2 A Cookie-k alkalmazásáról

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ.

 

A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat az Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. 

 

Harmadik féltől származó sütiket is használunk, amelyek segítenek elemezni és megérteni, hogyan használja ezt a webhelyt, a felhasználói preferenciák tárolásához, valamint az Ön számára releváns tartalom és hirdetések biztosításához. Ezeket a sütiket csak az Ön böngészőjében tároljuk az Ön beleegyezésével. Önnek lehetősége van ezekről a sütikről is lemondani. De ezeknek a sütiknek a kikapcsolása hatással lehet a böngészési élményére.

 

Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát,akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

 

A honlap teljes körű, minden kényelmi funkciót biztosító használatához a „Marketing cookie” beállítását javasoljuk. A cookie beállításokat bármikor megváltoztathatja a böngészőjében (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge) is.

A jelen webhely két fajta cookie típust használhat, a „Marketing cookie” használatához kell az Ön hozzájárulása.

 

5.2.1         Működéshez szükséges cookie-k

Szükséges és Funkcionális cookie-k halmaza:

Ezek a cookie-k elsősorban a webhely megfelelő működéséhez szükségesek.

A szükséges cookie-k döntő fontosságúak a webhely alapvető funkciói szempontjából, és a webhely ezek nélkül nem fog megfelelően működni.

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.

A funkcionális cookie-k segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, például a webhely tartalmának megosztásában a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és más, harmadik féltől származó funkciókban.

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi:

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
 1. Működéshez szükséges cookie-k felsorolása:
 • Maradjon belépve

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_never_logout_id (90 nap), UN_never_logout_auth (90 nap)

 • Cookie alapú kosár eltárolás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cart_... (365 nap)

 • GeoIP alapú átirányítás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_geoip (munkamenet)

 • Felugró módosítható elem

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_popup_... (munkamanet)

 • Lista nézet váltás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_page (365 nap)

 • Mobil verzióra váltás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_mobile (365 nap)

 • Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_vote_... (365 nap)

 • Explicit tartalom felugró

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_explicit (munkamenet)

 • Cookie-k elfogadásának állapota

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cookie_allow (365 nap), UN_cookie_close (365 nap)

 • Admin megtekintés "zárva" esetén

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_admin_view (munkamenet)

 • Folyamat azonosító

Funkcióhoz használt cookie-k: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet)

 • Utoljára megtekintett termékek

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_last_prod (60 nap)

 • Forrás azonosítás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_refer (60 nap)

 • Köszönő oldali scriptek
 • Banner boxok (#1 banner csoport)
 • Banner boxok (#2 banner csoport)
 • Banner boxok (#3 banner csoport)
 • Banner boxok (#4 banner csoport)
 • Google Login
 • Facebook Login
 • Facebook Like Button
 • Külső chat megoldások

  

5.2.2         Marketing cookie-k

Analitika, Teljesítmény, Marketing cookie-k halmaza:

Ajánlott beállítás. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a honlap használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük szolgáltatásainkat.

A Marketing sütiket arra használják, hogy a látogatókat személyre szabott hirdetésekkel juttassák el a korábban meglátogatott oldalak alapján, és elemezzék a hirdetési kampány hatékonyságát.

 • Facebook követőkód (pixel)
 • Külső marketing eszközök

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi:

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a webhelyen kívül (pl. közösségi oldalak)
 • Webhely-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a honlapon
 • A webhelyen mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben Ön megadott ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)
 1. Marketing cookie-k részletezve

Cookie

Típus

Időtartam

Leírás

_ga, _gat, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

https

maximum 1 év (alapértelmezés szerint – módosítható)

Ezek a Google Analytics által használt sütik. A Google Analytics segítségével aggregált adatokat gyűjt össze webhelyünk használatával kapcsolatban (például hányan látogattak meg bizonyos oldalakat, hogy hányan tartózkodtak webhelyén stb.)
Bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

Cookie

Típus

Időtartam

Leírás

sb, datr, lu, c_user, fr, xs, p, pl, presence, act, sub, wd

https

3 hónap

Ezek a Facebook által beállított sütik. Arra használjuk, hogy megállapítsuk, hogy a felhasználó kedvelte-e a weboldalt a Facebookon és a cikkek Facebook megosztási adatainak kezeléséhez. Bővebb információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

CONSENT, LOGIN_INFO, PREF, NID, HSID, IDE, SSID, APISID, SAPISID, S, SS, SID, BEAT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, wide

https

3 hónap

Ezek a sütik a Google és a YouTube közösségi oldalakhoz és megosztáshoz kapcsolódó sütijei. A közösségi megosztásokat és egyéb Google szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni velük.  Bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Google Ads
 • Facebook követőkód (pixel)
 • Külső marketing eszközök
 • Külső statisztika megoldások
 • Külső widgetek
 • Intelligens ajánlat
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_exitpopup_show_all (30 nap), UN_exitpopup_show_... (30 nap), UN_exitpopup_conv_all (30 nap), UN_exitpopup_conv_... (30 nap), UN_exitpopup_block (30 nap), UN_exitpopup_visit_all (30 nap), UN_exitpopup_order (30 nap), UN_exitpopup_newsletter (30 nap)

 

5.2.3         A sütik jóváhagyása

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezünk el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor lenti sávban figyelmeztetjük Önt erre. A jelen webhely két fajta cookie típust használhat a marketing jellegű cookie-k használatához kell az Ön hozzájárulása, amelyet a cookie tájékoztató panel engedélyezem gomb megnyomásával adhat meg.

 

Amennyiben nem szeretné a webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, ne használja a webhelyünket. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

 

5.2.4         A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

5.2.5         A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes - ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.
 

5.2.6         A böngészés ideje alatt érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.
 

5.2.7         Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.
 

5.2.8         A webhely üzemeltetőjétől (első féltől) származó sütik

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező sütikről van szó, melyek tulajdonságait, működését fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott oldalakat jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával.

Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él.

 

 

5.2.9         A harmadik féltől származó sütik

A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak szerint.
 

5.2.10     Google sütik

A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra.

Ezen anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. További információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://www.google.com/analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – 2 óra és hat hónap közötti időtartam.

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout -t.

5.2.11     Facebook sütik

Adatkezelő közösségi oldalának elérését, illetve jelen webhely közösségi oldalon való megosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook

Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán.

A cookie-k használatával kapcsolatos külön tájékoztatást részletesen a Adatkezelési tájékoztató a cookie-k alkalmazásáról című dokumentumban olvashat, amely elérhető a cookie engedélyező panelben a webhely alján.

 

5.3 Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat kéri, a felhasználó az adatokat önkéntesen adja meg, úgyhogy előzetesen elolvassa és megismeri az adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési irányelveit. A megadott személyes adatokat az adatkezelő csak és kizárólag kapcsolatépítés céljából használja.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám (a kapcsolatfelvétel során megadott adatok)

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Az adatkezelés időtartama: Ügyfélkapcsolat létesítése esetén az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama, azonban ügyfélkapcsolat létesítésének hiányában a tárgyalások meghiúsulásig, ebben az esetben a kapcsolatfelvételtől számított 30 napig.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre:  Az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói

Adattovábbítás: A tárolt adatok nem kerülnek továbbításra.

 

 

5.4 Puremarket.hu webhelyre regisztráció során

Az adatkezelés célja: a puremarket.hu webhely szolgáltatásai felhasználók általi igénybevételének lehetővé tétele (termék rendelés a webáruházból, rendelésekkel kapcsolatos egyeztetés).  

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud nyújtani. pl: Önnek a következő vásárláskor nem kell ismét megadni az adatait, vagy kedvencek közé tehet termékeket.

 

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja valamint a (2) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a regisztráló Felhasználó a www.puremarket.hu honlap „Regisztráció” - felületen elérhető menüpontja alatt megjelenő adatlap kitöltésével, az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció („Tovább” gomb) elküldésével adja meg.

Az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A kezelt adatok köre:  Az adatkezelés a regisztrációs adatlapon feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím/postacím)

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig kezeli. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a regisztráció felhasználó általi törléséig, illetve a hírlevél célú felhasználást illetően a hírlevélről történő leiratkozásáig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztráció során vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adattovábbítás: Harmadik fél számára a jogszabályban előírt hatóság részére történik

 

5.5 A rendelés feldolgozása során

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés célja: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük

Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatfeldolgozás: számviteli bizonylatok könyvelése céljából, az adatkezelő adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Adattovábbítás: Harmadik fél számára a jogszabályban előírt hatóság részére történik

 

5.6. Számlázás során kezelt ügyféladatok

Az Adatkezelő az üzleti tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (számlázás, panaszügyek kezelése) céljából a vele ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli.

Az adatkezelés célja: számla kiállítása. Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi rendelkezések: Ptk., Számviteli tv., Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §  (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A kezelt adatok köre:  az ügyfél által hozzáférhetővé tett adatok (név, lakcím, egyéb a számlakiállításhoz feltétlen szükséges adatok)

Az adatkezelés időtartama:  azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama. A kiállított számlákat az Sztv. 169. §  (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre:  Pénzügyi bizonylatok esetében adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet  jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, ebben az esetben, aki részére kiállításra kerül a számla

Adatfeldolgozás: számviteli bizonylatok könyvelése céljából, az adatkezelő adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Adattovábbítás: Harmadik fél számára a jogszabályban előírt hatóság részére történik

 

5.7 Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés során

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása  érdekében történik.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatfeldolgozás: Az Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében továbbítja Adatfeldolgozó részére az adott megrendelést elküldő Felhasználó név és cím adatait, telefonos elérhetőségét a kézbesítés lehetővé tétele és egyeztetése céljából.

Adattovábbítás: Harmadik fél számára a jogszabályban előírt hatóság részére történik

 

5.8 Panaszkezelés

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett termékre és/vagy Adatkezelő szolgáltatására, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölhesse. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

Az adatkezelés célja: a panasz kezelése, ebből fakadóan az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Fttv. jogszabályi előírás

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki panaszát írásban közölni kívánja (panaszos).

A kezelt adatok köre: név, panasz beérkezésének időpontja, telefonszám, személyes adatok, levelezési cím, panaszolt termék/szolgáltatás megnevezése, egyéb csatolt dokumentumok, panasz oka, maga a panasz leírása

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adattovábbítás: Harmadik fél számára a jogszabályban előírt hatóság részére történik

 

5.9 Szavatossági és jótállási igények kezelése

A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

Az adatkezelés célja:  Az adatkezelési folyamat a  szavatossági és jótállási panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön szavatossági és jótállási ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A kezelt adatok köre:

A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk. A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:

 1. az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. a szerződés teljesítésének időpontját,
 4. a hiba bejelentésének időpontját,
 5. a hiba leírását,
 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni

 1. az Ön nevét és címét,
 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

 

Adatkezelés időtartama: A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adattovábbítás: Harmadik fél számára a jogszabályban előírt hatóság részére történik

 

 

 

5.10 Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, felépítésének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.

A kezelt adatok köre: A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a termékekről és/vagy szolgáltatásokról. A cég megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. ( https://www.facebook.com/about/privacy )

 

5.11 A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik..

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

5.12 Remarketing

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A kezelt adatok köre: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Facebook tájékoztató:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adott cookie adattárolási idtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cooki tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

 

 6. ADATFELDOLGOZÁS

Az adatkezelő rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek.

 

Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik.

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles az adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági adatvédelmi és adatkezelési irányelvekben megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodás írásba van foglalva.

 

 

Az adatfeldolgozók felsorolása:

 

6.1 Webtárhely szolgáltatás

Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe:

Az adatok feldolgozása kizárólag olyan technikai műveleteket jelent, mely a www.puremarket.hu webhely üzemeltetéséhez szükséges. Adatfeldolgozás más célra nem történik. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: (06 99) 200 200

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

6.2 Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: (06 99) 200 200

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

6.3 Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében továbbítja Adatfeldolgozó részére az adott megrendelést elküldő Felhasználó név és cím adatait, telefonos elérhetőségét a kézbesítés lehetővé tétele és egyeztetése céljából.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

6.3.1 Csomagkézbesítés

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:  2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  06(29)886-660

Az adatfeldolgozó e-mail címe: adatvedelem@gls-hungary.com

Felhívjuk a figyelmét, hogy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai illetve postapontos átvételnél.

6.3.2 Fullfillment szolgáltató

Az adatfeldolgozó megnevezése: iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2051. Biatorbágy, Verebély László u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 23 804 211

Az adatfeldolgozó e-mail címe: penzugy@ilogistic.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://ilogistic.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

6.4  Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Saját hatáskörben. Az adatkezelő az adatkezelés céljából adatfeldolgozó szolgáltatását nem veszi igénybe.

 

 

6.5 Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6;

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 500 -9491

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

További információk: https://www.billingo.hu/blog/olvas/adatfeldolgozo-igenybevetelerol-szolo-tajekoztatasi-kotelezettseg-billingosoknak

 

6.6 Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó címe:  :  1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:   (06 1) 464 7099

Az adatfeldolgozó online ügyfélszolgálata:  https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/panaszom-van/

További részletek: https://www.barion.com/hu/

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában.

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 

6.7 Megbízható bolt- Árukereső - Vásárlói elégedettség-felmérés célja adatfeldolgozás

„A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett."

 

 

6.7 Ezen felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. Üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. Adatkezelő az adattovábbításokról az Info tv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.

 

 

 

Adatbiztonság követelménye

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

 

A számítógépeken tárolt adatok

A személyes adatokat tartalmazó dokumentumok aktív adataiból az adatkezelő napi mentést végez.

 

Vírusvédelem

A személyes adatokat kezelő eszközökön az adatkezelő a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik.

 

Hozzáférés védelem

Az eszközökön kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését az adatkezelő felhasználói névvel és jelszóval biztosítja.

 

Hálózati védelem

A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával az adatkezelő megakadályozza, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

 

Webhely esetében

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

8. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

8.1 Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatkezelő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi felelős az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.

 

 

9.  Az adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítja a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. A munkatársak szakmai felkészítését és az adatvédelmi és adatkezelési irányelvek megismerését biztosítja.

 

Áttekinti az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési adatvédelmi és adatkezelési irányelvekkel összhangban biztosítja a jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást. 

 

Az adatkezelésben érintett személyt megfelelően tájékoztatja. Figyel arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

 

Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető, ezért azt világos és közérthető nyelven fogalmazza meg és jeleníti meg.

 

Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kap az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt adja a szervezet és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

 

Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • a személyes adatok helyesbítése;
 • a személyes adatok törlése;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való jog.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével kerül biztosításra, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz vagy a tájékoztatási kötelezettségének az adatkezelő postai úton tesz eleget.

 

Áttekinti a az adatkezelő által végzett adatkezeléseket, biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül töröli, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

 

Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

 

Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet fordít az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

 A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén (adatvédelmi incidens) bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

 

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során megvizsgálja, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal.

 

Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt nevez ki. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza.

 

10.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

 

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

 

 

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

telefon: +36(1)391 1400, — email: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

 

11.  Záró rendelkezések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: 
AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓKAT AUDITÁLTA: DR. SZ I R Á C Z K I ISTVÁN (https://adatjogasz.hu/)

 

 

2023.03.01.                                                                                        .......................................

                                                                                                                S Z A B l C S    E N l K Ő